Očista karmy, Veštenie

Ako prebieha očista karmy?

očista karmy

Žiadna vec v našom živote sa nedeje náhodou. Celý svet je postavený na zákone akcie a reakcie, príčiny a jej zákonitom následku. Rovnakými zákonmi sa riadi aj karma, ktorá ovplyvňuje mnohé udalosti v našom živote. Je tiež príčinou nemalého množstva problémov, ktoré sa v ňom objavujú a ovplyvňujú ho. Karma má dopad na osobný aj pracovný život a často ovplyvňuje aj naše vzťahy s najbližšími.

Karma je alfa aj omega

Všetko, čo sa v živote deje je nejakým spôsobom podmienené. Čo dávame
okolitému svetu my, to sa nám môže niekoľkonásobne vrátiť. To platí či už robíme dobré skutky alebo vedome či nevedome konáme zlo. Karma je pre každého človeka individuálna a väčšinou ju vytvárame nielen svojimi činmi, ale dedíme ju ako rodinné dedičstvo. Skutky rodičov či starých rodičov ovplyvňujú aj nás vo všetkých sférach života a bytia. Môžu sa prejavovať aj vo výchove našich detí – veď často bádame, že ich výchova
sa veľmi podobá výchove našich rodičov. Je to opäť niečo, v čom nás zdedená karmická energia ovplyvňuje.

Je mnoho spôsobov, akými môžeme my svoju karmu ovplyvniť – predovšetkým sa jedná o konanie dobrých alebo zlých skutkov. Karmu ovplyvňujú aj naše životné postoje a názory. Každé slovo, myšlienka či postoj zanechávajú v mysli viditeľný otlačok, ktorý určuje naše ďalšie smerovanie. Pozitívne myšlienky a postoje zanechávajúce v mysli dobré
otlačky budú v budúcnosti viesť k príjemným zážitkom a šťastiu, kým negatívne myšlienky a postoje môžu v budúcnosti viesť len k problémom a ďalšiemu utrpeniu.

Všetky negatívne otlačky pramenia z prirodzených ľudských slabostí. Pramenia z prehnaného sebavedomia, nadhodnocovania peňazí a iných materiálnych vecí. Z prehnanej panovačnosti a snahy kontrolovať všetkých vo svojej práci, domácom prostredí a z prehnaného zakladania si na svojej kráse, postave, práci či kariére. Negatívne otlačky tiež môžu byť vyvolané žiarlivosťou, nespokojnosťou so svojím osudom a neustálym sťažovaním sa. Treťou a zároveň najhoršou kategóriou sú zle činy, ktoré vykonávame
vedome a s tým, že ich dôsledky si plne uvedomujeme – sú to vražda, násilie a vedomý výsmech.

Okrem toho, že všetky vyššie vymenované činy kazia naše vzťahy s blízkymi a aj charakter, majú vplyv na naše ďalšie smerovanie. Každý z nich napĺňa pomyselnú karmickú nádobu, určujúcu či v budúcnosti okúsime šťastie alebo problémy. Našťastie, tak ako sa dá karmická nádoba naplniť, dá sa aj vyprázdniť a pomôže človeku v jeho ďalšom smerovaní a uvedomení si samého seba.

Očista karmy

Očista sa môže vykonávať niekoľkými rôznymi spôsobmi a metódami – pomôcť si môžeme sami alebo môžeme pomoc vyhľadať. Ak sa rozhodneme spoľahnúť len na seba a sústrediť sa len na svoju vnútornú silu, očista karmy môže prebehnúť prostredníctvom vedomého konania dobrých skutkov. Medzi vedomé pozitívne činy môžeme zaradiť milosrdenstvo, súcit, dobročinnosť, ale aj angažovanie sa v dobrovoľníckych organizáciách. Napríklad tých, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom v núdzi či ľuďom,
ktorí vo svojom živote okúsili fyzické, psychické týranie. Očista karmy môže prameniť aj z našich pozitívnych vlastností ako sú napríklad optimizmus, dobromyseľnosť alebo zmysel pre humor. Vlastností, s ktorými sa delíme so svojim okolím a rozosievame okolo seba dobrú náladu i uvoľnenie.

Na druhej strane môžeme pri čistení karmy využiť aj pomoc ľudí, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Očista karmy nie je taká jednoduchá ako by ste si mysleli. Mnohým z tých, ktorí sa o to pokúšajú na vlastnú päsť sa to ani nepodarí. Preto sa nebojte vyhľadať pomoc. Ak si teda nedokážete pomôcť sami a neviete nájsť tú správnu cestu, obráťte sa na odborníka. Vo väčšine prípadov je sprostredkované čistenie karmy kratšie, než keď sa o to snažíme vlastnými silami. Vhodná je aj kombinácia samoočisty a očisty za
pomoci profesionála. Skutočným profíkom je Gerta, najlepšia veštica roku 2017 na SR a v ČR. Gerta sa počas veštby dokáže zamerať na vašu karmu a zistiť, v akom stave sa nachádza. A aj to je pre nasledujúce čistenie dôležité.

Karmu je možné vyčistiť úplne alebo čiastočne. Ktoré z týchto čistení potrebujete? Niekedy je ťažké usúdiť čo je pre vás najvhodnejšie. A práve preto si nechajte poradiť od profesionála. K čiastočnému vyčisteniu sa pristupuje väčšinou pri mladých ľuďoch. Je vhodné najmä pre tých, pri ktorých sa predpokladá, že sa ešte potrebujú vo svojom živote poučiť z vlastných chýb. Čiastočná očista karmy ich môže zbaviť sa najväčších problémov a značne im zjednodušiť ich ďalšiu cestu. Pri ľuďoch, pri ktorých sa predpokladá, že sú zo svojich činov a chýb poučení dostatočne, sa pristupuje k úplnému očisteniu karmy. Úplná očista karmy prináša úľavu a pokoj v osobnom aj pracovnom živote a často aj riešenie zdravotných problémov.

Ochrana anjelskej energie

Negatívne otlačky na karme môžu spôsobiť aj stretnutia s negatívnymi ľuďmi. S takými, ktorí v nás vyvolávajú negatívne myšlienky a pocity ako napríklad zlosť, úzkosť, zatrpknutosť či agresiu. Je zrejmé, že sa nemôžeme vo svojom živote vyhnúť a vyvarovať všetkých negatívnych ľudí a pocitov, ktoré si s nimi spájame. Avšak môžeme sa počas nášho života naučiť proti týmto emóciám bojovať. Bojovať proti nim vás naučí veštica Gerta. Tá verí, že najlepšou odpoveďou na naše problémy je anjelská energia, ktorá uzdravuje a lieči telo i dušu. Tiež vytvára okolo nás štít, ktorý nám pomáha bojovať s negatívnymi emóciami a ľuďmi, ktorí z nás vysávajú pozitívnu energiu a vzbudzujú negatívne pocity. Anjelská energia môže byť zároveň prenesená aj na našich najbližších milovaných a týmto spôsobom im môžeme pomôcť s ich osobnými problémami a trápením. Anjelská energia je prístupná všetkým bez výnimky.

Zlá karma je príčinou mnohých problémov, ktoré sa dejú v našom osobnom
a pracovnom živote. Môže dokonca spôsobovať zdravotné problémy, s ktorými si často nevedia poradiť ani odborníci. Preto je dôležité sa o ňu starať a hľadať spôsoby jej očisty. Očista karmy pomocou konania dobrých skutkov, naladením sa na pozitívne myslenie za pomoci najlepšej veštice Gerty je skutočne dôležitá

Ak chcete vedieť ako prebieha očistenie karmy, skúsete nás kontaktovať.