Mystika, Zaujímavosti

Sny a videnia

Výklad snov veštenie

Čo vlastne znamená slovo sen? snívanie a rôzne videnia počas spánku?

Slovo sen znamená vo svojom pôvodnom a čistom význame vlastne vidinu, prelud ale radšej rýchlo poznamenáme, že sny nie sú vždy len niečo bezvýznamné. Sny sú totiž duševné pochody v polospánku a môžu zároveň odzrkadlovať skutočnosť, ale byť aj obrazom nadmernej fantázie.

Sny sú tesne spojené s konaním a myslením človeka. To zistili už prírodné národy, ktoré snom pripisovali jasnovidecké a veštecké schopnosti. Vysvetlenie snov sa už u klasických antických národov vyvinulo na vysoké umenie a vyvíjalo sa potom postupne aj ďalej až do nášho novoveku. Osvietenstvo toto vykladačstvo však osdunulo do oblasti povier, z ktorej sny vyslobodil až S. Freud, keď ich vedecky zdôvodňoval a do ich starého vnímania vnášal nové pohľady. Ako lekár totiž zistil že sny majú životne dôležitú funkciu, pretože odzrkadlujú ľudské vnútro.

Vnútorné prežívanie sa v snoch premieta obrazne, pričom snívajúci vidí dej, sám ho prežíva a pritom sa mnoho ráz o sebe aj o iných dozvedá viac ako za bieleho dňa. Snívajúceho môžeme porovnať s básnikom, lebo tak ako on, aj snívajúci zažíva vyššiu reč, pomocou ktorej vie vyjadriť svoje zážitky a duševné stavy. Občas sa nám stáva že na sny zabúdame, je to preto lebo sa ich snažíme v sebe potlačiť. Sen je však pre nás oznam, ktorému vačšinou nevieme alebo nechceme porozumieť. Nevysvetlitelný sen je ako neprečítaný list. V sne sa oslobodzujeme od všettkých vonkajších zábran. Vo sne sa z človeka stáva prírodná bytosť a vracia sa k svojim prapočiatkom. Nie vždy sú však sny len príjemné, môžu byť aj nepohodlné a to také nepohodlné aká je aj pravda. V mnohých snoch sa ukrývajú nesplnené želania. Často nám sny pripadajú zmätené, pretože nevieme rozlíšiť a vybudovať si v nich systémy vzťahov a zorientovať sa v nich.

Niektorí z nás majú to šťastie a snívajú sa im prorocké alebo pravdivé sny. Je to pozoruhodný jav preto zaberajú vo výskume snov zvlášte miesto. Spiaci v nich prežíva budúce veci, ktoré sa neskôr stanú alebo ktoré prebiehajú v tom čase, ked sa niekomu snívajú.

Poznáme veľa druhov snov. Pár vám ich tu priblížim.

Agresívne sny, zvukové, úzkostné, sny spĺnajúce potlačené želania, sny o pádoch, farebné sny, sny o lietaní, o pôrode, sny o čarodejniciach a strašidlách, hudobné, reinkarnačné, sexualne, sny o zvieratách, o smrti, varovné, pravdive

Postupne Vám budem rozoberať každé jedno odvetvie, ktoré som tu uviedla.